Analiza wskaźnikowa firm

Na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych (np. z KRS) można przeprowadzić analizę firm konkurencyjnych oraz analizę ekonomiczną dostawców i klientów. Firmy konkurencyjne należy monitorować na bieżąco i daje to bardziej wartościową wiedzę niż ogóle raporty branżowe. Ponadto warto monitorować sytuację ekonomiczną firm nie tylko bezpośrednio konkurencyjnych, ale też konkurentów potencjalnych i pośrednich (np. dostarczających produkty substytucyjne). W zakresie dostawców i klientów najważniejsze jest monitorowanie ekonomiczne strategicznych kontrahentów (np. top10 sprzedaży, dostawcy kluczowych materiałów do produkcji, klienci o dużym potencjale rozwoju).

Typowe przykłady analizy firm: konkurencja w grupie rówieśniczej (firmy najbardziej zbliżone), konkurencja szersza (firmy mogące pośrednio wpłynąć na naszą pozycję na rynku), kluczowi dostawcy i klienci, potencjalni dostawcy i klienci.