Biznesplany i analizy projektów inwestycyjnych

Zadania zazwyczaj jednorazowe, których celem jest skalkulowanie i przeanalizowanie konkretnego przypadku biznesowego lub określonej inwestycji. Sporządzenie biznesplanu jest użyteczne zarówno wewnętrznie (podjęcie decyzji o inwestycji rozwojowej), jak i dla odbiorców zewnętrznych (banki, inwestorzy). Pełny biznesplan to przede wszystkim tabele finansowe (bilans, wyniki, przepływy pieniężne), ale też konkretna i przekonująca część opisowo-analityczna.

Typowe przykłady biznesplanów: projekt inwestycyjny (nowy zakład, nowa linia produkcyjna, wprowadzenie nowego produktu na rynek), pozyskanie finansowania zewnętrznego (kredyty, leasingi, dotacje), pozyskanie inwestora lub kapitału.