Kalkulacja marż

W każdej firmie marże na produktach są zagadnieniem skomplikowanym i jednocześnie priorytetowym. Należy wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje kosztów bezpośrednich (produkcja, magazynowanie, spedycja) i prawidłowo przypisać je do produktu. Trzeba pamiętać też o kosztach pośrednich (sprzedaż, obsługa klienta, retro rabaty) i kosztach ogólnych (zarząd, administracja, księgowość), które również muszą zostać pokryte przychodami ze sprzedaży. Ustalona w ten sposób marża na każdym produkcie powinna być podstawą podejmowania większości decyzji w firmie.

Typowe przykłady kalkulacji marż: marże na produktach / klientach / kanałach sprzedaży, marże wielostopniowe (po kosztach bezpośrednich, kosztach pośrednich i kosztach ogólnofirmowych), kalkulator marż i cen sprzedaży.