Planowanie i budżetowanie

Planowanie to ważny element prawie każdego systemu controllingu. Nawet bardzo ogólny budżet istotnie wspomaga zarządzanie firmą i jej wynikami w przyszłości. Budżet lub plan finansowy określa kierunki rozwoju firmy w perspektywie roku (lub kilku lat) oraz pełni rolę koordynacyjną dla działań różnych działów firmy (np. zakupy ze sprzedażą). Ważne jest, aby budżet / plan finansowy miał układ zgodny z systemem raportowania zarządczego, w celu szybkiego i poprawnego raportowania wykonania.

Typowe przykłady planowania i budżetowania: plan finansowy roczny lub wieloletni dla całej firmy, budżety cząstkowe (np. działów, zakładów), budżety projektów (w branżach pracujących projektowo), strategia długoterminowa.