Prognozy i forecasty

Prognozy służące do bieżącego, operacyjnego zarządzania firmą – wykonywane i weryfikowane regularnie w ciągu roku. Prognozy takie bazują najczęściej na danych z poprzednich miesięcy i pokazują co wydarzy się w najbliższej przyszłości (np. 3-6 miesięcy). W tym przypadku ważne jest tzw. urealnienie (np. skorygowanie przepływów o niezapłacone faktury) oraz uwzględnienie zjawisk jednorazowych i nietypowych.

Typowe przykłady prognoz i forecastów: prognozy przepływów pieniężnych, prognozy sprzedaży, prognozy nakładów inwestycyjnych, forecasty wykonania planów finansowych i budżetów.