Raportowanie zarządcze

Raportowanie zarządcze to podstawa controllingu. Zajmujemy się zarówno projektowaniem raportowania, jak i stałym, regularnym wykonywaniem raportów.

Projektowanie systemu raportowania – opracowanie raportów i ustalenie zasad ich funkcjonowania (częstotliwość, odbiorcy), ustalenie zawartości merytorycznej i odpowiednich wskaźników, wyszukanie potrzebnych danych (np. z programów księgowych, sprzedażowych, magazynowych).

Regularne raportowanie zarządcze – bieżąca obsługa raportowania w firmie, cykliczne generowanie raportów, dostarczanie raportów do odbiorców, zapewnienie ciągłości działania i porównywalności danych w czasie, aktualizacje i poprawa błędów.

Typowe przykłady raportowania zarządczego: sprzedaż w wielu wymiarach (produkty, handlowcy, klienci), koszty w różnych układach (MPK-i, koszty rodzajowe, koszty materiałów), KPI (zestaw wskaźników efektywnościowych, dostosowany do danego obszaru firmy).