Finanse i controlling

Oferta usług

Najczęściej jest to pierwszy i podstawowy etap pracy:

 • wyszukujemy mocne i słabe punkty w dotychczasowym zarządzaniu finansami
 • przedstawiamy propozycje mniejszych lub większych zmian w obszarze finansowym
 • sprawdzamy w jakim stopniu księgowość wspiera zarządzanie firmą
 • proponujemy zmiany w księgowości i w innych rejestracjach danych
 • ustalamy priorytety i kolejność działań (np. nowy model budżetu na kolejny rok, następnie zmiany w księgowości na przełomie roku, następnie nowe raporty kosztowe, itp.)

Budżet lub plan finansowy określa kierunki rozwoju firmy na przyszły rok lub na kilka lat:

 • koordynujemy działania wszystkich działów firmy, żeby wszyscy “grali do jednej bramki”
 • wskazujemy konkretne cele dla kierowników, działów i całej firmy
 • ustalamy zapotrzebowanie na różne formy finansowania (kredyty, leasingi) , a w przypadku firm sezonowych ustalamy jaką nadwyżkę trzeba wygenerować w miesiącach “tłustych” aby przetrwać miesiące “chude”
 • pracujemy tak, aby budżet / plan miał możliwość łatwej aktualizacji lub całkowitego przekalkulowania w przypadku wystąpienia istotnych zmian w firmie lub w jej otoczeniu
 • bardzo przydatnym narzędziem jest plan wieloletni / strategia, szczególnie w przypadku firm prowadzących duże inwestycje, fuzje i przejęcia, długoterminowe projekty

Analizy finansowe / biznesowe zwracają uwagę na mocne i słabe strony firmy, wybranego obszaru firmy lub konkretnego tematu:

 • opracowujemy analizy opisowe z wnioskami i propozycjami działań w przyszłości
 • w ramach analiz zawsze wyjaśniamy przyczyny (np. spadku rentowności, zmian kosztów, blokady rozwoju firmy lub jakiegoś obszaru, powstawania “wąskich gardeł”)
 • zawsze staramy się wykonywać analizy w kontakcie z szefem danego tematu (np. produkcja, logistyka, księgowość), nigdy nie przedstawiamy tylko suchych liczb i wskaźników
 • analizy często zawierają element prognostyczny, czyli propozycje co należy zrobić + kalkulacje efektów finansowych tych zmian

W każdej firmie marże są tematem priorytetowym i jednocześnie skomplikowanym:

 • poziomy wyliczania marż (po kosztach bezpośrednich, pośrednich, ogólnych) ustalamy dla każdej firmy oddzielnie
 • klucze podziału kosztów (lub nośniki, wyceny procesów) również wybieramy dla każdej firmy indywidualnie
 • bardzo ważne jest dla nas aby kalkulacja marż szybko reagowała na wszelkie zmiany w firmie (zmiany kosztów, zmiany procesów), czyli jak najmniej “stałych cyfr”
 • zawsze w kalkulacji marż staramy się ująć wszystkie koszty firmy, łącznie z kosztami administracyjnymi, zarządem, księgowością, odsetkami, itp.
 • na podstawie modelu kalkulacji marż opracowujemy też kalkulatory cen (katalogowych, ofertowych) i inne narzędzia cenowe

Raportowanie zarządcze to podstawa controllingu:

 • zajmujemy się zarówno projektowaniem systemu raportowania, jak i stałym, regularnym wykonywaniem raportów
 • opracowujemy zestawy raportów w podziale na tematy – sprzedaż, marże, koszty działów, produkcja, logistyka, wykonanie budżetu, płynność, należności, itp.
 • staramy się nie komplikować nadmiernie wskaźników i zawartości raportów, według nas raporty mają być czytelne i konkretne
 • zawsze dbamy o pełną spójność danych w raportach i zgodność z księgowością, staramy się żeby controlling i księgowość nie zaprzeczały sobie wzajemnie
 • unikanie nadmiernej komplikacji i zgodność z księgowością są podstawą stabilności i porównywalności w czasie naszych raportów

Aktualnie to jedno z ważniejszych zadań dla controllingu:

 • bardzo często jeden realny biznes składa się z kilku podmiotów prawnych
 • konsolidacja księgowo-sprawozdawcza jest niewystarczająca lub nawet nie jest prowadzona
 • proponujemy rozwiązania do monitorowania transakcji wzajemnych i eliminowania ich wpływu na wyniki, marże i wskaźniki
 • wykluczanie transakcji wzajemnych (i innych pozycji) musi odbywać się na bardzo szczegółowym poziomie – faktura, nota, najgłębsza analityka księgowa
 • rozwiązania takie mogą być wprowadzane w ramach księgowości (odpowiednie schematy) lub poza księgami (Excel, BI)

Zadania jednorazowe, których celem jest skalkulowanie i przeanalizowanie konkretnego przypadku biznesowego lub inwestycji:

 • wykonujemy biznesplany na potrzeby wewnętrzne (podjęcie decyzji o inwestycji, fuzji / przejęciu, nowym rynku, itp.) i dla odbiorców zewnętrznych (banki, inwestorzy)
 • nasz biznesplan to tabele finansowe (bilans, wyniki, cash flow, wskaźniki), ale też konkretna i przekonująca część analityczna z opisem
 • reprezentujemy firmy przed bankami, firmami leasingowymi, inwestorami, funduszami, pośrednikami inwestycyjnymi, itp.

Na podstawie oficjalnych sprawozdań finansowych (np. z KRS) badamy finanse firm:

 • analizujemy firmy konkurencyjne – dynamika sprzedaży, rentowność, majątek trwały i inwestycje, zestawy wskaźników dla danej branży
 • analizujemy dostawców i klientów (np. top10 sprzedaży, dostawcy kluczowych materiałów) – stabilność finansowa, wzrosty / spadki sprzedaży, potencjał rozwoju
 • analizy firm wykonujemy razem z częścią opisową i wnioskami (np. w celu zaprezentowania całej branży lub segmentu rynku)

W każdym przypadku doradzamy firmie w zakresie finansów i zarządzania:

 • optymalizacje kosztów i zmiany organizacyjne, w tym restrukturyzacje firm
 • zwiększanie rentowności (wydajność, poprawa procesów, alokacja zasobów)
 • określenie strategii rozwoju i czynników kluczowych dla powodzenia tej strategii
 • projekty rozwojowe i inwestycje, w tym fuzje / przejęcia, budowanie grupy kapitałowej, outsourcing
 • zarządzanie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. pandemia w 2020), budżety postojowe, różne warianty ciągłości biznesu, utrzymanie kadry
 • pozyskanie finansowania (kontakty z bankami, firmami leasingowymi) lub kontakty z potencjalnym / obecnym inwestorem
 • wybór i wdrożenia systemów informatycznych, przede wszystkim w obszarach finanse / księgowość / controlling